ATYPICKÉ TVARY

Žalúzie    Siete proti hmyzu


V dnešných dobách sa fantázií architektov pri vytváraní projektov medze nekladú. Obdobne je to aj na historických budovách. Z uvedených dôvodov sme pristúpili k riešeniu týchto zaujímavých foriem architektonického stvárnenia presklených plôch a výsledkom sú žalúzie rôznych tvarov. Sú vhodné na dotváranie dizajnu pri rekonštrukcií, zároveň poskytujú široký priestor pre navrhovanie a projektovanie tých najodvážnejších interiérov.

Atypické tvary žalúzií

HoreAtypické tvary sietí proti hmyzu

Hore